A jak tam Kazio Isabelowicz-Marcinkiewwicz,

ten „człowiek od zasad”, członek Opus Dei?

Co nowego u Goldmana/Sachsa, panie Kaziu?

Dalej doicie Polskę?