Abonament RTV: Poczta Polska może zostać pozwana

Nie można wykluczyć wystąpienia przez telewizyjnych i radiowych nadawców publicznych z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu niewykonywania przez Pocztę Polską ustawowo nałożonych na nią obowiązków w zakresie pobierania opłat abonamentowych.