ale co zarobili prezesi, derektorzy i inne

kierowniki w spółce jednej, drugiej czy trzeciej, to ich…

bo to przeciez promocja musiała być i ogólny lans

a wiadomo, że zawsze najlepij za cudze.sapere aude