Bundestag zgodził się na pomoc dla Grecji

TO początek końca Eurolandu! Wyborcy niemieccy wkrótce powiedzą: *Auf Wiedersehen!*