Cudowne ozdrowienie najbardziej chorego pracown…

ZUS! 6 lat „szukają” moich składek emerytalnych płaconych w Niemczech /1974-78/! NIKt nie wie, jaka ich wielkość i gdzie zostały ulokowane. Rezultat dla emeryta – 4 lata bezskładkowe, zaniżone świadczenia.