eurokołchoz

A ja czekam z niecierpliwością jak ten cały system pier….nię.