Europa ma problem z rentownością banków

ISLANDIA JAKOŚ SOBIE PORADZIŁA Z KRYZYSEM A SIE O NIEJ NIE MÓWI…