Kontrola dostępu do danych z PESEL

Od 1 stycznia 2012 r. – w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ewidencji ludności – zmienił się sposób kontrolowania dostępu osób trzecich do danych zawartych w rejestrze PESEL.