Kraft Foods Polska i Just Mobile ukarane przez UOKiK

Organizatorzy loterii promocyjnych Wielka Loteria Plusa oraz Poczuj Emocje z Prince Polo wprowadzali konsumentów w błąd – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na nich kary pieniężne w łącznej wysokości blisko 300 tys. zł.