Kreatywny minister Rostowski

Umocniłby? Bo pan Gadomski tak twierdzi? Wolne żarty.