Licznik Balcerowicza nie liczy długu. Spalił się

Dług uróśł tak wielki, że biedny licznik nie wytrzymał.