Lobbing banków w Senacie: niech budżet uratuje …

Pietraszkiewicz mógłby się zająć pisaniem wspomnień z przewodniczenia Socjalistycznemu Związkowi Studentów Polskich we Wrocławiu i jednocześnie trochę odchudzić.