Moody’s obniżył rating Włoch. Dwa stopnie do "ś…

Nie jest tajemnicą że firmy ratingowe są ściśle powiązane z tzw. inwestorami i rządem. To jest zwykła lichwa a wierzycielem jesteśmy my.