Na pewno nie będą utrzymywać!

Z prostego powodu, zamiast płacić marnym kopiom trzeciorzędnych gwiazdek puszczanych w radiu w ramach gospodarki rozdzielczo-nakazowej, będą puszczać trzeciorzędne gwiazdki w oryginale z płyt. Taniej.