Na wzrost gospodarczy przyjdzie poczekać

W 2011 r. wzrost światowego PKB wyniósł 2,9%, co oznaczało znaczny spadek tempa rozwoju gospodarczego w porównaniu do roku poprzedniego (4,3% w 2010 r.). Większość najważniejszych gospodarek stymulujących wzrost powróciło do poziomów sprzed epoki kryzysu, za wyjątkiem Japonii, Wielkiej Brytanii a na obszarze w strefy euro – Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Włoch – podeje Euler Hermes.