Należy skończyć z tą patologią

Handel powinien być rozdrobniony. Każdy podmiot handlujący detalicznie, który zajmuje więcej niż 1% rynku ogólnopolskiego i trzydzieści procent lokalnego np w gminie powinien być podzielony. Postęp techniczny,miejsca pracy, tworzą producenci. A bardzo często jest tak, że jeden producent produktu finalnego musi korzystać z wielu poddostawców. A wielu producentów, zwłaszcza drobnych zbankrutowało bo … nie mieli gdzie sprzedawać swych produktów mimo że ludzie chętnie ich wyroby kupowali. Małe sklepy zbankrutowały.