Nie ma to jak reklama

Zdanie „spadek o jakieś 50 mld złotych w relacji do PKB” nie ma sensu. Relację do PKB mierzy się w procentach a w miliardach mierzy się wartość bezwzględną długu. Zwrot ten jest dobrą ilustracją stylu naszego ministra: księgujemy tak by było, że jesteśmy do przodu.