nigdy

Globalna elita NIGDY nie pozwoli na samowystarczalne domy i odnawialne, efektywne zrodla energii. Straciliby 7 miliardow niewolnikow.