Nowe elektroniczne dowody nieprędko

Wprowadzenie elektronicznych dokumentów jest za drogie, a system jest na nie nieprzygotowany – ujawnia „Dziennik Gazeta Prawna”.