Ocena ryzyka krajów wg Coface V 2012

Coface ocenia, że obecnie światową gospodarkę charakteryzuje zróżnicowanie sytuacji w trzech głównych rozwiniętych regionach. W coraz większym stopniu kurczy się gospodarka w strefie euro (-0,3% według bieżącej prognozy na 2012 r. w porównaniu do poprzedniej -0,1%), podczas gdy w Ameryce Północnej wzrost stabilizuje się na poziomie 2%, a w Japonii można zaobserwować ożywienie (wzrost 1,8% w porównaniu z poziomem -0,9%, który miał miejsce w 2011 r.).