Ocena ryzyka krajów wg Coface VI 2012

Recesja, która dotknęła południową część Europy, staje się coraz bardziej dotkliwa w Hiszpanii i Włoszech oraz rozprzestrzenia się na Cypr. Należy się spodziewać, że w 2012 r. poziom działalności w tych trzech krajach zmniejszy się odpowiednio o 2%, 1,8% oraz 1,3% – podaje Coface w najświeższej analizie ryzyka krajów.