Operator Narodowego nie ma pieniędzy dla podwyk…

Zawsze można na stadionie zrobić bazar, żeby na siebie zarabiał.