PIP nakaże zawarcie umowy o pracę

Uwaga pracodawcy! Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) zakłada, że inspektor pracy będzie mógł nakazać zatrudniającemu zawarcie umowy o pracę, zamiast umowy cywilnoprawnej.