PO przygotowuje projekt ustawy dot. dekretu Bie…

Wszystko co działo się przed 30-toma laty uległo przedawnieniu !!!