Pogłębienie integracji w strefie euro. Za miesi…

To jedyna rada dla nas – trzymać się jak najdalej od tego „pogłębiania”.

Trwa szukanie naiwnych, którzy przejmą na siebie obecny dług.