Posłanki PO: mandaty, wolniejsza jazda na autos…

Zielona strzałka przy sygnalizatorach jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Jeżeli posłanki

mają problemy z ich stosowaniem, to mogą wykupić godziny jazdy z instruktorem i dotąd

jeździć, aż zrozumieją na czym to polega. To, że Niemcom zielona strzałka utrudnia jazdę, to

nie powód aby ją likwidować, tylko nauczyć się zasady jej stosowania. A swoją drogą Niemcom

sprawia problem jazda z włączonymi światłami, bo ignorują ten przepis nagminnie.