Przeterminowane należności I kw. 2012

Począwszy od II półrocza 2011 roku ponownie znacząco wzrasta poziom zaległości płatniczych w przedsiębiorstwach. Wydłużają się terminy płatności – umowne i rzeczywiste. Zatory płatnicze uderzają głównie w małe i średnie firmy, drastycznie pogarszając ich płynność. Z analizy liczby zgłoszeń przeterminowanych należności przekazywanych przez klientów ubezpieczyciela Coface Poland wynika, że ostatnie dwa kwartały przyniosły wyraźny wzrost przypadków przeterminowań (o 43% i 57% w stosunku do przedkryzysowego I kw. 2008).