Przy okazji pytanko o rozwiązanie Konkrdatu ze..

.. złodziejami majątku narodowego…??

Plissssss…!!„Partia jest szaleństwem wielu, dla korzyści nielicznych”

„Party is the madness of many, for the gain of a few.”

Jonathan Swift