Putin podnosi podatki. Producenci gazu płacą po…

Podnieść łatwo ale czy konsultował to z Kaczyńskim.