Raczej podwyższajcie podatki, a nie wiek emeryt…

a dlaczego nie bylo pytania o likwidacje wszystkich przywilejow, oraz likwidację systemu emerytalnego?