Raczej podwyższajcie podatki, a nie wiek emeryt…

Ale to wina samego rządu ze system emerytalny się wali.Dlaczego ja i miliony polaków ma ponosić konsekwencje nieudolności rządzenia i pracować dłużej.