Re: Amber Gold kontra Komisja Nadzoru Finansowego

Umią tylko niekcą!