Re: czasami resorty siłowe

są bardziej patriotyczne niż polityczna chołota