Re: Emerytura czy zasiłek

Racja ! Nie będzie ani emerytur ani zasiłków. Całkowity i nieunikniony upadek systemu przeżyje tylko ten kto ma dostęp do wody i ziemi i potrafi pracować.