Re: Emigracja z Niemiec

Jakich Gastarbejterów?

A do USA to z Niemiec emigrują dziś tylko półgłówki!