Re: giełda

bardzo podobna zasady analogiczne

Rynek Wtórny to rodzaj pokera

suma wygranych netto jest równa sumie przegranych

ma także element piramidy

Waiting around for more players to come

is just about all

for players already gambling on stock market

to do”