Re: Kapitalizm-kanibalizm unicestwi wszystko,

Kapitalizm ma wbudowany w siebie mechanizm samozagłady, a oparty jest on na samej idei kapitalizmu, czyli kapitale, który z definicji musi pochodzic z wyzysku, czyli inaczej z kradzieży, zaś dążenie do maksymalizacji zysku prowadzić musi do postępującej substytucji pracy ludzkiej przez kapitał, ale że zysk pochodzi tylko z pracy ludzkiej, to oznacza, że będzie on musiał stopniowo zanikać, co zresztą od dawna obswerwujemy w postaci malejącej stopy zysku…