Re: Niskie podatki oznaczaja powszechna biede!

Bankructwo pojawia się gdy zadłużenie wew/zew jest zbyt duże lub gdy majstruje się przy pieniądzu. Polecam doskonałą pozycję naukową: This-Time-Different

Podatki nie doprowadziły Grecji do ruiny ale ich niepłacenie, biurokracja, unia monetarna i wysokie zadłużenie – produkty uboczne fałszywego socjalizmu.