Re: nowy Nikodem Dyzma?

Tyle, ze doktoratem, ale polskim a wiec nic nie wartym…