Re: pierdu, pierdu, zaczęto o samochodach.

ale pan redaktor zapomniał napomknąć, że ładowanie tych samochodów nic nie kosztuje właściciela, stacje ładowania są bezpłatne dla użytkownika to i oszczędność duża