Re: Pomoc bezrobotnym = walka z bezrobociem?

Racja! Aby zmniejszyc bezrobocie w Polsce to trzeba przede wszystkim odbudowac polski przemysl i polska mysl techniczna oraz renegocjowac nasze czlonkostwo w UE, aby moc chronic polski przemysl przed nieuczciwa konkurencja z zagranicy (np. przed dumpingiem).