Re: Przyczyny bezrobocia w ludziach – popieram!

Wiadomo, ze leżą one w systemie kapitalistycznym…