Re: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia

Problem bezrobocia jest nierozwiązywalny w kapitalizmie rynkowym w tym sensie, że w tym systemie mamy prawie zawsze (poza wojnami) do czynienia z kryzysem nadprodukcji – każdy własciciel firmy przyzna przecież, że jego głównym problemem jest zbyt, a raczej jego niedostatek. Tak wiec aby zmniejszyć bezrobocie, trzeba przede wszystkim zwiększyc popyt, a tego się nie dokona obniżając jeszcze bardziej płace i zmniejszając pewność zatrudnienia!

Kapitaliści są po prostu zbyt wielkimi egoistami aby zrozumieć, iż ułatwianie zwalniania pracowników oraz obniżanie kosztów pracy przez obniżkę płac realnych zmniejsza ich zyski poprzez dalsze zmniejszanie już i tak niskiego popytu. To jest tzw. paradoks oszczędzania, zauważony już przez Marxa, a spopularyzowany w zeszłym stuleciu przez Keynesa.

lech.keller@gmail.com