Re: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia

Propagujesz jakąs ‚księżycową ekonomię’, gandalph!

1. Z punktu widzenia pracodawców jako klasy ważne jest nie tylko biologiczne przetrwanie pracowników, ale też ich zadowolenie (aby nie doszlo do rewolucji) oraz reprodukcja siły roboczej. Tak więc musi byc placa minimalna i to na poziomie gwarantującym conajmniej prostą reprodukcję siły roboczej (także aby zyła ilość konsumentów zapewniających zbyt na wyprodukowane dobra).

2. Zrozumiałe jest także, że nikt nie podejmie się pracy, na której straci, czyli pracy tak marnie wynagradzanej, że nie zapewni ona nawet minimum egzystencji pracownika.

3. Człowiek nie jest w stanie pracować więcej niż na jeden etat. Jeśli ktoś pracuje na więcej niż jeden etat, to musi on(a) na tym dodatkowym etacie (etatach) pozorować pracę, co doskonale widać na przykladzie polityków…

4. Nie sprowadzaj człowieka do poziomu rzeczy, gdyż praca ludzka jest jedynym towarem (dobrem), który potrafi wyprodukować zysk, czyli inaczej kapitalista otrzymuje zysk tylko dla tego, że prawo pozwala mu kupować ten specyficzny towar, jakim jest ludzka praca, za cenę niższą niż wartość tej pracy.

5. Znaczące podniesienie stawki minimalnej spowoduje więc gwałtowny wzrost popytu, a więc też i zysków oraz znaczny spadek bezrobocia.

lech.keller@gmail.com