Re: sio z forum socjalisto?

Chocby dla tego, aby utrzymac swoj majatek…

Re: sio z forum socjalisto?

Chocby dla tego, aby utrzymac swoj majatek…