Re: tylko tyle masz wyobraźni? Przystanek, autobu

z materiałami do pracy – parę kartonów najczęściej, bagażem osobistym – 200kg razem?