Re: Wytłumaczy mi ktoś sens przeniesienia KGHM do

w tych państwach może istnieć (i istnieje!) wielki biznes poza stolicą.she can take the dark out of the nighttime

and paint the daytime black