Rejestracja bezrobotnych: wniosek online?

Chcąc uzyskać wpis w rejestrze bezrobotnych lub poszukujących pracę, będzie można wypełnić wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej – tak przewiduje nowy projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.