Rośnie bezrobocie wśród młodych Polaków. Jak je…

Zlikwidować połowę LO. Przywrócić tzw. zawodówki i technka.

Promować studia techniczne. Na studia przymować osoby władające biegle chociaż

jednym językiem obcym.