Równość płci to większy wzrost gospodarczy

Poprawa równości między kobietami i mężczyznami ma istotne znaczenie dla reakcji UE na aktualny kryzys gospodarczy – to wniosek z ostatniego sprawozdania rocznego Komisji Europejskiej na temat równości płci. W sprawozdaniu analizuje się postępy poczynione w ciągu ostatniego roku w zakresie likwidowania istniejących nierówności między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o zatrudnienie, gospodarkę i sprawy społeczne w ogólnym ujęciu. Udało się wprawdzie osiągnąć pewne postępy, jeśli chodzi o zwiększenie liczby kobiet zajmujących czołowe stanowiska w przedsiębiorstwach oraz zmniejszenie różnicy wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami, ale główne wyzwania nadal pozostają.